Regulamin TuFirmy.pl

W, TuFirmy.pl są zamieszczane /dane ofertowe/linki/grafiki/ firm, które są zainteresowane takim zamieszczeniem. Jeżeli jakaś firma ma tu swój wpis: tekstowy/graficzny/teksowo-graficzny/linkowy/ itp., a, nie chce żeby tu był to prosimy o info na e-mail że mamy go usunąć. Wszystkie wpisy są płatne. Wpisy są na dwanaście miesięcy. Wpis można przedłużyć, ale nie trzeba. Nie ma automatycznego przedłużania wpisów z żądaniem jego opłacenia. Opłaconych wpisów nie usuwamy dopóki firma nie da nam znać, że mamy go usunąć. Jeżeli firma przedłuża wpis to zawsze na rok. I, od daty zakończenia wcześniejszego wpisu jeżeli wpisu nie usunęliśmy. Nawet jeżeli firma przedłuży go dopiero po pół roku po dacie zakończenia. Wpis zamówiony przez firmę powinien być opłacony w ciągu siedmiu dni od następnego dnia po zamieszczeniu (minus dni wolne). Wpis zamówiony, ale nieopłacony będzie zablokowany do chwili otrzymania zapłaty. Wpłatę należy potwierdzić na mojego e-maila. Nieopłacenie zamówionego wpisu powyżej miesiąca powoduje zamieszczenie przy nazwie firmy wykrzykników albo innego znaku graficznego lub tekstu informującego o braku wpłaty. Można wpis opłacić w późniejszym terminie, ale nie później niż do miesiąca. I, trzeba to zaznaczyć albo przy zamawianiu wpisu, albo emailem/smsem/telefonem/. Zamówiony wpis można odmówić, ale nie później niż w ciągu trzech dni. Po tym terminie wpis uważany jest za potwierdzony do opłacenia. Zamówienie wpisu oznacza wyrażenie zgody na nasze zasady. Sytuacje nie opisane w "Regulaminie" TuFirmy.pl są rozwiązywane w sposób polubowny w sytuacjach gdy jest to możliwe i zasadne, albo na korzyść TEL i NET w innych sytuacjach.